medyaid.net

Yap-Sat

Yap-Sat

Bir inşaata başlamadan önce öncelikle yapı ruhsatı almak gerekmektedir. Yapı ruhsatı alınması için birtakım belge ve raporlar ile başvuru yapılır. Yapı ruhsatı alabilmek için imar durum belgesi, tapı sureti, çap sureti, yola terk var ise terkli tapu sureti, ruhsat dilekçesi ile başvurulur. Başvuru için mimarı proje, betonarme projesi, elektrik projesi, makine tesisat projesi, mal sahibi taahhütnamesi, T.U.S. taahhütnamesi, sürveyan taahhütnamesi, Aplikasyon taahhütnamesi, mimar büro tescili, T.U.S. büro tescili zemin etüd raporu da gerekli belgeler arasında bulunmaktadır.
 
İmar durumu başvurusu  ilgili parselin sahibi veya hissedarı olan kişiler tarafından yapılmaktadır. Röperli kroki de gerekmektedir ve tapu kadastro müdürlüğünden alınmaktadır. Belediye Harita Müdürlüğünden imar durumuna uygun inşaat istikamet rölevesi ve yol kesit rölevisi de alınmaktadır. Jeoteknik rapor parsele ait zemin raporudur ve jeoloji mühendisinden alınmaktadır. Ayrıca trafo belgesi gerekmektedir ve elektrik dağıtım müessese müdürlüklerinden alınmaktadır. Parselin üzerinde eski eser varsa Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu na başvuru yapılmaktadır ve proje kurulda incelenir.
 
Hipokrat Yapı güvencesiyle arsalarınız kat karşılğı değerlendirilir !
 
kocaeli masaj salonu

samsun masaj salonları samsun masaj salonları